Celem kursu  jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych prawa administracyjnego materialnego , zapoznanie ich z obowiązującymi regulacjami ustrojowego prawa administracyjnego materialnego oraz przedstawienie systemu źródeł prawa administracyjnego, prawnych form działania administracji. Wiele uwagi poświęcone jest również charakterystyce podmiotów administrujących, na czele z organami administracji publicznej oraz kwestii kontroli w administracji publicznej. Ponadto celem wykładu jest przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami prawa administracyjnego przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.