podstawowa wiedza ginekologiczno- endokrynologiczna w kosmetologii

Mechanizmy powstawania chorób. 

Cele kursu to:

  • przedstawienie wiedzy z zakresu psychologii ogólnej, społecznej oraz komunikacji interpersonalnej
  • zaprezentowanie zasad efektywnej i stosownej komunikacji
  • wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej do efektywnego funkcjonowania w kontekście społecznym i zawodowym